Afrikaanse weergawe English version Danske version
Skift retning til oversættelse:


Oversæt Afrikaans


Dansk Oversættelse

Babylon 10 - the Most Downloaded Translation Software in the World!


Online Afrikaans Dansk oversætter - oversætter ord, sætninger, udtryk, tekster, dokumenter, web-sider. Lyt den oprindelige tekst og oversættelse læses af en menneskelig stemme.


Klik her for at downloade "Gratis Online Oversætter" for Windows!


Available for:
iPhone & iPad (Apple), Android (Google), Windows Mobile (Microsoft), Symbian (Nokia), BlackBerry, etc..
Browsers:
Safari, Chrome, Opera, Mozilla-Firefox, Internet Explorer.
Also, it works on all old phones having non-javascript browsers.
    Teknikker til at forbedre dine sprogfærdigheder:

  • Læs en ny tekst hverdagen til at forbedre dit ordforråd og grammatik.
  • Lyt audio kurser på din CD-eller MP3-afspiller
  • Skriv en kort tekst dagligdags (dagbog).
  • Tag online live lektioner med modersmål.
  • Gå til en sommerskole til at følge et sprogkursus.
  • Tal med den lokale befolkning, når de rejser.Afrikaans Language:
Afrikaans is a West Germanic language, spoken natively in South Africa and Namibia. It is a daughter language of Dutch, originating in its 17th century dialects, collectively referred to as Cape Dutch. About 90 percent of Afrikaans vocabulary is inherited from Dutch and 10% of words were borrowed from Malay, Portuguese, French, the Bantu languages or the Khoisan languages. Therefore, differences with Dutch often lie in a more regular morphology, grammar, and spelling of Afrikaans. There is a large degree of mutual intelligibility between the two languages—especially in written form—although it is easier for Dutch-speakers to understand Afrikaans than the other way around.

Wikipedia - Afrikaans language


Afrikaans translators, dictionaries and learning courses:
Online Afrikaans Dictionaries
English/Irish Afrikaans dictionary


Danish Language:
Danish (dansk) is a North Germanic language spoken by around 6 million people, principally in the country of Denmark. It is also spoken by 50,000 Germans of Danish ancestry in the northern parts of Schleswig-Holstein, Germany, where it holds the status of minority language. Danish is a mandatory subject in school in the Danish territories of the Faroe Islands (where it is also an official language) and Greenland, as well as the former crown holding of Iceland.

Wikipedia - Danish language


Danish translators, dictionaries and learning courses:
Ordbogen.com
Danish English Basic Dictionary


Dansk er et nord-germansk sprog af den østnordiske (kontinentale) gruppe, der tales af seks millioner mennesker. Det er stærkt påvirket af plattysk. Dansk tales også i Sydslesvig (i Flensborg ca. 20 %) samt på Færøerne og Grønland. Dansk er tæt forbundet med norsk. Fra et sprogvidenskabeligt synspunkt kan den fremherskende form af norsk, bokmål (og i endnu højere grad rigsmål), betragtes som dansk, i hvert fald hvad skriftsproget angår. Dansk kan deles op i en række dialekter eller folkemål: overordnet østdansk (bornholmsk), ømål (Sjælland, Fyn og øerne) og jysk.

From: Wikipedia - language
Se også:
Afrikaans Dansk Oversættelse    Afrikaans Dansk Ordbog       

Hvis du har brug for en perfekt version, kan du kontakte et oversættelsesbureau!

Classic version   Mobile version

Copyright © Mobile Translator - English version (home page)
Privacy Policy

Wednesday 20 August 2014 10:21:20 PM
Community:
Bookmark & Share!
Recommend Afrikaans Dansk Oversaetter to your friends on Facebook
Press CTRL+D to add Afrikaans Dansk Oversaetter to favorites Share Afrikaans Dansk Oversaetter on Social Networks


Hvis du er en oversættelsesbureau eller autoriseret tolk, klik her for at etablere et partnerskab:
Add your link here!

Gratis PC Oversætter:
Klik her for at downloade "Gratis Online Oversætter" for Windows!
Free Download
Testet på Windows XP, Vista, 7 ...

User queries:
Mobile translator tags: afrikaans translater, oversætter philippines, yhs-004, tysk dansk ordbog, dansk island ordbog, oversætter hollandsk dansk, filippinsk dansk ordbog, filippinsk dansk ordbog, svensk dansk oversættelse on line, svensk dansk oversættelse on line, Japansk oversætter, online translator.