Zhongwen ban English version Danske version
Skift retning til oversættelse:


Oversæt kinesisk


Dansk Oversættelse

Babylon 10 - the Most Downloaded Translation Software in the World!


Online kinesisk Dansk oversætter - oversætter ord, sætninger, udtryk, tekster, dokumenter, web-sider. Lyt den oprindelige tekst og oversættelse læses af en menneskelig stemme.


Klik her for at downloade "Gratis Online Oversætter" for Windows!


Available for:
iPhone & iPad (Apple), Android (Google), Windows Mobile (Microsoft), Symbian (Nokia), BlackBerry, etc..
Browsers:
Safari, Chrome, Opera, Mozilla-Firefox, Internet Explorer.
Also, it works on all old phones having non-javascript browsers.
    Teknikker til at forbedre dine sprogfærdigheder:

  • Læs en ny tekst hverdagen til at forbedre dit ordforråd og grammatik.
  • Lyt audio kurser på din CD-eller MP3-afspiller
  • Skriv en kort tekst dagligdags (dagbog).
  • Tag online live lektioner med modersmål.
  • Gå til en sommerskole til at følge et sprogkursus.
  • Tal med den lokale befolkning, når de rejser.Chinese Language:
Chinese or the Sinitic language(s) (Hanyu, Huáyu, Zhongwén) is a language family consisting of languages which are mostly mutually unintelligible to varying degrees. Originally the indigenous languages spoken by the Han Chinese in China, it forms one of the branches of Sino-Tibetan family of languages. About one-fifth of the world's population, or over one billion people, speaks some variety of Chinese as their native language. Internal divisions of Chinese are usually perceived by their native speakers as dialects of a single Chinese language, rather than separate languages, although this identification is considered inappropriate by some linguists and Sinologists.

Wikipedia - Chinese language


Chinese translators, dictionaries and learning courses:
MobileCEDICT Chinese-English Dictionary
Chinese-English Dictionary


Danish Language:
Danish (dansk) is a North Germanic language spoken by around 6 million people, principally in the country of Denmark. It is also spoken by 50,000 Germans of Danish ancestry in the northern parts of Schleswig-Holstein, Germany, where it holds the status of minority language. Danish is a mandatory subject in school in the Danish territories of the Faroe Islands (where it is also an official language) and Greenland, as well as the former crown holding of Iceland.

Wikipedia - Danish language


Danish translators, dictionaries and learning courses:
Ordbogen.com
Danish English Basic Dictionary


Dansk er et nord-germansk sprog af den østnordiske (kontinentale) gruppe, der tales af seks millioner mennesker. Det er stærkt påvirket af plattysk. Dansk tales også i Sydslesvig (i Flensborg ca. 20 %) samt på Færøerne og Grønland. Dansk er tæt forbundet med norsk. Fra et sprogvidenskabeligt synspunkt kan den fremherskende form af norsk, bokmål (og i endnu højere grad rigsmål), betragtes som dansk, i hvert fald hvad skriftsproget angår. Dansk kan deles op i en række dialekter eller folkemål: overordnet østdansk (bornholmsk), ømål (Sjælland, Fyn og øerne) og jysk.

From: Wikipedia - language
Se også:
Kinesisk Dansk Oversættelse    kinesisk Dansk Ordbog       

Hvis du har brug for en perfekt version, kan du kontakte et oversættelsesbureau!

Classic version   Mobile version

Copyright © Mobile Translator - English version (home page)
Privacy Policy

Saturday 30 August 2014 10:23:19 AM
Community:
Bookmark & Share!
Recommend Kinesisk Dansk Oversaetter to your friends on Facebook
Press CTRL+D to add Kinesisk Dansk Oversaetter to favorites Share Kinesisk Dansk Oversaetter on Social Networks


Hvis du er en oversættelsesbureau eller autoriseret tolk, klik her for at etablere et partnerskab:
Add your link here!

Gratis PC Oversætter:
Klik her for at downloade "Gratis Online Oversætter" for Windows!
Free Download
Testet på Windows XP, Vista, 7 ...

User queries:
Mobile translator tags: kinesisk-dansk ordbog, danks til kinesisk ordbog, Wikipedia Kinesisk Dansk, danske kinesisk ordbog download, dansk oversat til kinesisk, online dansk kinesisk ordbog, kinesisk dansk oversættelse, gratis oversættelse fra dansk til kinesisk, dansk kinesisk ordbog, dansk-kinesisk ordbog, translate dansk til serbisk, oversæt tagalog til dansk, online translator.