Russkaya versiya English version Danske version
Skift retning til oversættelse:


Oversæt Russisk


Dansk Oversættelse

Babylon 10 - the Most Downloaded Translation Software in the World!


Online Russisk Dansk oversætter - oversætter ord, sætninger, udtryk, tekster, dokumenter, web-sider. Lyt den oprindelige tekst og oversættelse læses af en menneskelig stemme.


Klik her for at downloade "Gratis Online Oversætter" for Windows!


Available for:
iPhone & iPad (Apple), Android (Google), Windows Mobile (Microsoft), Symbian (Nokia), BlackBerry, etc..
Browsers:
Safari, Chrome, Opera, Mozilla-Firefox, Internet Explorer.
Also, it works on all old phones having non-javascript browsers.
    Teknikker til at forbedre dine sprogfærdigheder:

  • Læs en ny tekst hverdagen til at forbedre dit ordforråd og grammatik.
  • Lyt audio kurser på din CD-eller MP3-afspiller
  • Skriv en kort tekst dagligdags (dagbog).
  • Tag online live lektioner med modersmål.
  • Gå til en sommerskole til at følge et sprogkursus.
  • Tal med den lokale befolkning, når de rejser.Russian Language:

Wikipedia - Russian language


Russian (russkiy yazyk) is a Slavic language used primarily in Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan and Kyrgyzstan. It is an unofficial but widely spoken language in Ukraine, Latvia and Estonia and, to a lesser extent, the other countries that were once constituent republics of the USSR. It is the most geographically widespread language of Eurasia, the most widely spoken of the Slavic languages, and the largest native language in Europe. Russian belongs to the family of Indo-European languages and is one of three living members of the East Slavic languages. Russian is one of the six official languages of the United Nations. Russian translators, dictionaries and learning courses:
Free Russian English Dictionary and English to Russian online translation
Free Translation for Spanish, French, English, German, Portuguese, Russian and Italian languages
The Russian Dictionary Tree


Danish Language:
Danish (dansk) is a North Germanic language spoken by around 6 million people, principally in the country of Denmark. It is also spoken by 50,000 Germans of Danish ancestry in the northern parts of Schleswig-Holstein, Germany, where it holds the status of minority language. Danish is a mandatory subject in school in the Danish territories of the Faroe Islands (where it is also an official language) and Greenland, as well as the former crown holding of Iceland.

Wikipedia - Danish language


Danish translators, dictionaries and learning courses:
Ordbogen.com
Danish English Basic Dictionary


Dansk er et nord-germansk sprog af den østnordiske (kontinentale) gruppe, der tales af seks millioner mennesker. Det er stærkt påvirket af plattysk. Dansk tales også i Sydslesvig (i Flensborg ca. 20 %) samt på Færøerne og Grønland. Dansk er tæt forbundet med norsk. Fra et sprogvidenskabeligt synspunkt kan den fremherskende form af norsk, bokmål (og i endnu højere grad rigsmål), betragtes som dansk, i hvert fald hvad skriftsproget angår. Dansk kan deles op i en række dialekter eller folkemål: overordnet østdansk (bornholmsk), ømål (Sjælland, Fyn og øerne) og jysk.

From: Wikipedia - language
Se også:
Russisk Dansk Oversættelse    Russisk Dansk Ordbog       

Hvis du har brug for en perfekt version, kan du kontakte et oversættelsesbureau!

Classic version   Mobile version

Copyright © Mobile Translator - English version (home page)
Privacy Policy

Wednesday 20 August 2014 02:30:48 PM
Community:
Bookmark & Share!
Recommend Russisk Dansk Oversaetter to your friends on Facebook
Press CTRL+D to add Russisk Dansk Oversaetter to favorites Share Russisk Dansk Oversaetter on Social Networks


Hvis du er en oversættelsesbureau eller autoriseret tolk, klik her for at etablere et partnerskab:
Add your link here!

Gratis PC Oversætter:
Klik her for at downloade "Gratis Online Oversætter" for Windows!
Free Download
Testet på Windows XP, Vista, 7 ...

User queries:
Mobile translator tags: dansk-russisk ordbog online gratis, ordbog russisk /dansk, Dansk Russisk Ordbog Online, dansk russisk oversæt, ordbog dansk russisk, ordbog russisk, Russisk Ordbog, russisk dan sk ordbog, rusisk dansk ordbog, ordbog- dansk- russisk, Dansk Russisk Ordbog, russisk dansk ordbog online, online translator.