Version en Espanol English version Danske version
Skift retning til oversættelse:


Oversæt Spansk


Dansk Oversættelse

Babylon 10 - the Most Downloaded Translation Software in the World!


Online Spansk Dansk oversætter - oversætter ord, sætninger, udtryk, tekster, dokumenter, web-sider. Lyt den oprindelige tekst og oversættelse læses af en menneskelig stemme.


Klik her for at downloade "Gratis Online Oversætter" for Windows!


Available for:
iPhone & iPad (Apple), Android (Google), Windows Mobile (Microsoft), Symbian (Nokia), BlackBerry, etc..
Browsers:
Safari, Chrome, Opera, Mozilla-Firefox, Internet Explorer.
Also, it works on all old phones having non-javascript browsers.
    Teknikker til at forbedre dine sprogfærdigheder:

  • Læs en ny tekst hverdagen til at forbedre dit ordforråd og grammatik.
  • Lyt audio kurser på din CD-eller MP3-afspiller
  • Skriv en kort tekst dagligdags (dagbog).
  • Tag online live lektioner med modersmål.
  • Gå til en sommerskole til at følge et sprogkursus.
  • Tal med den lokale befolkning, når de rejser.Spanish Language:
Spanish or Castilian (espanol or castellano) is a Romance language in the Ibero-Romance group that evolved from several languages and dialects in central-northern Iberia during the 9th century and gradually spread with the expansion of the Kingdom of Castile into central and southern Iberia during the later Medieval period. There are about 360 million people speaking Spanish as a native language and a total of 450 million speakers worldwide. Spanish is the second most natively spoken language in the world, after Mandarin Chinese. Mexico contains the largest population of Spanish speakers. Spanish is one of the six official languages of the United Nations, and used as an official language of the European Union, and Mercosur. Spanish is the second most studied language in the world, after English.

Wikipedia - Spanish language


Spanish translators, dictionaries and learning courses:
English-Spanish dictionary
English<->Spanish dictionary
Spanish English Dictionary, Translation and Video Lessons


Danish Language:
Danish (dansk) is a North Germanic language spoken by around 6 million people, principally in the country of Denmark. It is also spoken by 50,000 Germans of Danish ancestry in the northern parts of Schleswig-Holstein, Germany, where it holds the status of minority language. Danish is a mandatory subject in school in the Danish territories of the Faroe Islands (where it is also an official language) and Greenland, as well as the former crown holding of Iceland.

Wikipedia - Danish language


Danish translators, dictionaries and learning courses:
Ordbogen.com
Danish English Basic Dictionary


Dansk er et nord-germansk sprog af den østnordiske (kontinentale) gruppe, der tales af seks millioner mennesker. Det er stærkt påvirket af plattysk. Dansk tales også i Sydslesvig (i Flensborg ca. 20 %) samt på Færøerne og Grønland. Dansk er tæt forbundet med norsk. Fra et sprogvidenskabeligt synspunkt kan den fremherskende form af norsk, bokmål (og i endnu højere grad rigsmål), betragtes som dansk, i hvert fald hvad skriftsproget angår. Dansk kan deles op i en række dialekter eller folkemål: overordnet østdansk (bornholmsk), ømål (Sjælland, Fyn og øerne) og jysk.

From: Wikipedia - language
Se også:
Spansk Dansk Oversættelse    Spansk Dansk Ordbog       

Hvis du har brug for en perfekt version, kan du kontakte et oversættelsesbureau!

Classic version   Mobile version

Copyright © Mobile Translator - English version (home page)
Privacy Policy

Monday 1 September 2014 09:37:33 AM
Community:
Bookmark & Share!
Recommend Spansk Dansk Oversaetter to your friends on Facebook
Press CTRL+D to add Spansk Dansk Oversaetter to favorites Share Spansk Dansk Oversaetter on Social Networks


Hvis du er en oversættelsesbureau eller autoriseret tolk, klik her for at etablere et partnerskab:
Add your link here!

Gratis PC Oversætter:
Klik her for at downloade "Gratis Online Oversætter" for Windows!
Free Download
Testet på Windows XP, Vista, 7 ...

User queries:
Mobile translator tags: spansk oversættelse til dansk online, autoriseret oversætter spansk sjælland, google ordbog spansk, Oversæt Spansk Dansk, downloade dansk-spansk ordbog, download android spansk-dansk-spansk ordbog, spansk-dansk oversætter, yhs-0001, gratis dansk spansk ordbog, gratis dansk spansk ordbog, gratis dansk serbisk parlør, ordbog dansk hollandsk, online translator.