Version en Espanol English version Norske versjonen
Endre retning av oversettelse:


Oversett Spansk


Norsk(Bokmål) Oversettelse

Babylon 10 - the Most Downloaded Translation Software in the World!


Online Spansk Norsk(Bokmål) oversetter - oversetter ord, setninger, uttrykk, tekster, dokumenter, Web-sider. Lytt originaltekst og oversettelse leses av en menneskelig stemme.


Klikk her for å laste ned "Free Online Translator" for Windows!


Available for:
iPhone & iPad (Apple), Android (Google), Windows Mobile (Microsoft), Symbian (Nokia), BlackBerry, etc..
Browsers:
Safari, Chrome, Opera, Mozilla-Firefox, Internet Explorer.
Also, it works on all old phones having non-javascript browsers.
    Teknikker for å forbedre dine språkkunnskaper:

  • Les en ny tekst hver dag for å forbedre ditt ordforråd og grammatikk.
  • Lytt lyd kurs på CD eller MP3-spiller
  • Skriv en kort tekst hver dag (føre dagbok).
  • Ta online live leksjoner med morsmål.
  • Gå til en sommerskole for å følge en språkkurs.
  • Snakk med lokalbefolkningen mens du reiser.Spanish Language:
Spanish or Castilian (espanol or castellano) is a Romance language in the Ibero-Romance group that evolved from several languages and dialects in central-northern Iberia during the 9th century and gradually spread with the expansion of the Kingdom of Castile into central and southern Iberia during the later Medieval period. There are about 360 million people speaking Spanish as a native language and a total of 450 million speakers worldwide. Spanish is the second most natively spoken language in the world, after Mandarin Chinese. Mexico contains the largest population of Spanish speakers. Spanish is one of the six official languages of the United Nations, and used as an official language of the European Union, and Mercosur. Spanish is the second most studied language in the world, after English.

Wikipedia - Spanish language


Spanish translators, dictionaries and learning courses:
English-Spanish dictionary
English<->Spanish dictionary
Spanish English Dictionary, Translation and Video Lessons


Norwegian Language:
Norwegian (norsk) is a North Germanic language spoken primarily in Norway, where it is the official language. Together with Swedish and Danish, Norwegian forms a continuum of more or less mutually intelligible local and regional variants. These Scandinavian languages together with the Faroese language and Icelandic language, as well as some extinct languages, constitute the North Germanic languages (also called Scandinavian languages). Faroese and Icelandic are hardly mutually intelligible with Norwegian in their spoken form, because continental Scandinavian has diverged from them.

Wikipedia - Norwegian language


Norwegian translators, dictionaries and learning courses:
LEXIN — Hovedside
Elektroniske ordboker


Norsk er et nordisk språk som snakkes av rundt 4,7 millioner mennesker, først og fremst i Norge, hvor det er offisielt språk. Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i de nordligste delstatene. Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia. Norsk kan føres tilbake til de vestnordiske dialektene av norrønt, som også islandsk og færøysk har utgått fra, men avstanden til disse øynordiske språkene er i dag langt større enn avstanden til de østnordiske språkene dansk og svensk. Det er vanskelig å avgrense norsk mot svensk og dansk etter rent språklige kriterier, i praksis kan norsk sies å være de skandinaviske dialekter og standardspråk som har geografisk tilknytning til Norge.

From: Wikipedia - language
Se også:
Spansk Norsk(Bokmål) Oversettelse    Spansk Norsk(Bokmål) Ordbok       

Hvis du trenger en perfekt oversettelse, ta kontakt med en oversettelse byrå!

Classic version   Mobile version

Copyright © Mobile Translator - English version (home page)
Privacy Policy

Saturday 30 August 2014 04:22:55 AM
Community:
Bookmark & Share!
Recommend Spansk Norsk(bokmal) Oversetter to your friends on Facebook
Press CTRL+D to add Spansk Norsk(bokmal) Oversetter to favorites Share Spansk Norsk(bokmal) Oversetter on Social Networks


Hvis du er en oversettelse byrå eller sertifisert oversetter, klikk her for å etablere et partnerskap:
Add your link here!

Gratis PC Oversetter:
Klikk her for å laste ned "Free Online Translator" for Windows!
Free Download
Testet på Windows XP, Vista, 7 ...

User queries:
Mobile translator tags: etranslator.ro/no/norsk(bokmål)-spansk-online-oversetter.php, spansk/norsk oversetter, spansk oversetter online, Oversett Norsk Spansk, overceter lt., spansk norsk ordbok online, Spansk Medisin Ordbok online gratis, nors spansk ordbok, oversette fra spansk til norsk online, norsk spansk oversettelse setninger, spansk norsk oversetter setninger, spansk norsk oversettelse, online translator.