Nskhh Farsfa English version Slovenske verzie
Zmena smeru prekladu:


Preložiť z Perzština


Slovenčina Preklad

Babylon 10 - the Most Downloaded Translation Software in the World!


Online Perzština Slovenčina prekladateľ - prekladá slová, frázy, výrazy, texty, dokumenty, webové stránky. Vypočujte si originálny text a preklad prečítať ľudský hlas.


Kliknite tu pre stiahnutie "Free Online Translator" pre Windows!


Available for:
iPhone & iPad (Apple), Android (Google), Windows Mobile (Microsoft), Symbian (Nokia), BlackBerry, etc..
Browsers:
Safari, Chrome, Opera, Mozilla-Firefox, Internet Explorer.
Also, it works on all old phones having non-javascript browsers.
    Techniky pre zlepšenie vašich jazykových schopností:

  • Prečítajte si nový text každodenné zlepšiť svoju slovnú zásobu a gramatiku.
  • Vypočujte si audio kurzy na CD alebo MP3 prehrávač
  • Napíšte krátky text každodenné (denník).
  • Take on-line live lekcie s rodenými hovorcami.
  • Choď na letnú školu nasledovať jazykový kurz.
  • Porozprávajte sa s miestnymi ľuďmi pri cestovaní.Persian Language:
Persian (Farsi) is an Iranian language within the Indo-Iranian branch of the Indo-European languages. It is widely spoken in Iran (and in the Iranian diaspora), Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan and to some extent in Armenia, Turkmenistan, Azerbaijan and Bahrain. The Persian language, whose native names are Farsi, Dari or Farsi-ye-Dari (Dari Persian), is classified by most linguists as a continuation of Middle Persian, the official religious and literary language of Sassanid Persia, itself a continuation of Old Persian, the language of Persian Empire in the Achaemenid era. Persian is a pluricentric language and its grammar is similar to that of many contemporary European languages. The Persian language has been a medium for literary and scientific contributions to the eastern half of the Muslim world.

Wikipedia - Persian language


Persian translators, dictionaries and learning courses:
Online English - Persian Dictionary
New Persian-English dictionary
Farsi dictionary
Persian online dictionary


Slovak Language:
Slovak (slovensky jazyk or slovencina, not to be confused with slovenski jezik or slovenscina, the native name of the Slovene), is an Indo-European language that belongs to the West Slavic languages (together with Czech, Polish, Silesian, Kashubian, and Sorbian). Slovak uses a Latin alphabet with small modifications that include the four diacritics (Ą, ´, ¨, ^; see Pronunciation) placed above certain letters.

Wikipedia - Slovak language


Slovak translators, dictionaries and learning courses:
English Slovak dictionary
Russian Slovak dictionary
Multilingual dictionary


Slovenčina je indoeurópsky jazyk. Patrí do skupiny západoslovanských jazykov (spolu s češtinou, poľštinou a lužickou srbčinou).

From: Wikipedia - language
Pozri tiež:
Perzština Slovenčina Prekladateľ    Perzština Slovenčina Slovník       

Ak potrebujete dokonalý preklad, kontaktujte prekladateľské agentúry!

Classic version   Mobile version

Copyright © Mobile Translator - English version (home page)
Privacy Policy

Wednesday 27 May 2015 01:27:29 AM
Community:
Záložka & Zdieľať!
Recommend Perzstina Slovencina Preklad to your friends on Facebook
Press CTRL+D to add Perzstina Slovencina Preklad to favorites Share Perzstina Slovencina Preklad on Social Networks


Ak ste prekladateľské agentúry, alebo overené prekladateľ, kliknite tu vytvoriť partnerstvo:
Add your link here!

Zadarmo PC Translator:
Kliknite tu pre stiahnutie "Free Online Translator" pre Windows!
Free Download
Testované na Windows XP, Vista, 7 ...

User queries:
Mobile translator tags: online translator.